PENGANTAR DARI YAYASAN

Semua puja dan puji dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, shalawat dan salam dihadiahkan untuk pimpinan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam dan keluarganya serta sahabat sahabat beliau hingga akhir jaman

Alhamdulilah, kami bersyukur kepada Rabb  Yang Maha Kenguasai semesta alam hingga kami dapat menghadirkan Buletin Mimbar Da'wah Online yang diberi nama Mutiara Mutiara Penyejuk Hati kepada para pembaca, peminat dan nettizen yang kami hormati.

Sebagaimana telah dimaklumi kami telah mengumpulkan kumpulan buletin Jum'at Jam'iyyah Da'wah Islamiyyah Lebak -Banten untuk disebarluaskan kepada para muslimin sebagai bacaan dan  wawasan keilmuan  Islam.

Tak lupa kami Ucapkan Jazakumullah khairan- semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada fa'ilah khair dari Madinah Al Munawwarah untuk penerbitan buletin mimbar da'wah online ini.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, kami mohon usulan/kritik/ masukan untuk penerbitan da'wah online ini kedepan agar lebih sempurna.Ketua Jam'iyyah Da'wah Islamiyyah
H. Taqdir Uripto Syamsudin Ali, SE.MM